Ulovte si prácu

Už deviaty rok v poradí organizuje Americká obchodná komora v Slovenskej Republike podujatie, ktoré sprostredkuje vysokoškolským študentom a absolventom priamy kontakt s poprednými slovenskými a zahraničnými firmami pôsobiacimi na slovenskom trhu. Zámerom tejto akcie je upozorniť mladých ľudí na možnosti profesionálneho uplatnenia doma a takýmto spôsobom zastaviť odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

Každoročný „Trh práce a stáží“, ktorý sa aj tento rok uskutoční v Bratislave (28.2.2008) a v Košiciach (26.2.2008), predstaví návštevníkom 28 úspešných spoločností: Accenture, Armstrong, BMB Leitner, Capgemini, CSC, DELL, Deloitte, Eltek Valere, Emerson, Ernst & Young, Fiducia, GETRAG, Henkel, IBM, Istrobanka, Lugera & Maklér, Mazars, NERA, P&Bert, Phillip Morris, Pricewaterhouse-Coopers, Sungard, Tatrabanka, Team Industries, T-Mobile, T-Systems, U.S. Steel, Whirlpool.

Okrem príležitosti získať informácie z prvej ruky o možnostiach uplatnenia sa v týchto firmách budú návštevníkom k dispozícii aj odborníci na oblasť ľudských zdrojov. Počas seminára, ktorý sa uskutoční na začiatku podujatia, odborníci poradia, ako sa dôkladne pripraviť na prijímací pohovor a ktoré faktory zohrávajú pri uchádzaní sa o zamestnanie kľúčovú úlohu. Študenti môžu taktiež získať cenné informácie o rôznych spôsoboch písania profesného životopisu nielen v slovenskej ale aj v anglickej mutácii.
Nielenže je vstup na toto podujatie bezplatný, ale tento rok budú mať jeho návštevníci dokonca príležitosť vyhrať v tombole atraktívne ceny.

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a sebestačná organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory na Slovensku. Jej členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 300 medzinárodných i slovenských spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 40% slovenské spoločnosti, zhruba 30% je amerických a približne 30% predstavujú spoločnosti z rôznych iných krajín. Členské firmy Americkej obchodnej komory v SR v súčasnosti generujú približne 20% HDP Slovenska.

Viac informácií o podujatí môžete získať na stránkach www.internshipfair.sk alebo www.amcham.sk.