Internetová stránka Orangeu ponúka komplexnú obsluhu zákazníka

V záujme ďalšieho skvalitnenia zákazníckej starostlivosti Orange od dnes rozširuje svoju internetovú stránku www. orange. sk o ďalšiu významnú zložku – sekciu Môj mobil. Prostredníctvom nej je možné vyriešiť si všetky komunikačné potreby, vrátane aktivácie a deaktivácie služieb, on-line z pohodlia domova. Zákazníci už preto nemusia navštevovať predajňu ani telefonovať na zákaznícku linku, čím výrazne ušetria svoj čas.

Sekcia Môj mobil (pôvodne dostupná na www.orangeportal.sk) prešla komplexnou rekonštrukciou, aby zákazníkovi prinášala maximálne pohodlný prístup k produktom a službám Orangeu kdekoľvek sa nachádza a kedykoľvek to potrebuje. V tejto sekcii si môže zákazník priamo cez internet aktivovať a deaktivovať paušál, obnoviť kredit, zistiť aktuálny stav svojej spotreby, alebo získať prehľad o všetkých volaniach, poslaných SMS, MMS, prenesených dátach atď. Zákazník si môže ľahko a rýchlo zmeniť svoj paušál a bez návštevy predajcu si sám nastaví doplnkové služby na svojom mobilnom telefóne. Zákazník má možnosť zmeniť niektoré údaje napríklad fakturačnú adresu, alebo kontaktné telefónne číslo. Stačí, ak sa do „samoobsluhy“ Môj mobil prihlási cez internetovú stránku www.orange.sk

Po spustení elektronickej predajne e-shop je „samoobsluha“ Môj Mobil v krátkom čase ďalším krokom Orangeu smerom k zákazníkovi. Orange Slovensko sa tak stáva prvým telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu, ktorý na jednom mieste na internete ponúka komplexný servis od predaja telefónov, zariadení a telekomunikačných služieb, po plnohodnotnú samoobsluhu a riešenie komunikačných potrieb zákazníka..

O skupine France Telecom
Orange je kľúčová značka skupiny France Telecom, jedného z popredných svetových telekomunikačných operátorov, tretieho najväčšieho mobilného operátora v Európe. V júni 2006 sa Orange v súlade so stratégiou NExT zameranou na integráciu operátorov v skupine France Telecom stal jednotnou značkou pre ponuky mobilných, širokopásmových a multi-play služieb vo Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku a v októbri aj v Španielsku. V súčasnosti je najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu a hlasu cez internet v Európe. Zároveň je druhým najväčším poskytovateľom IP televízie na svete. France Telecom (NYSE:FTE) je spoločnosť obchodovaná na burzách Euronext Paris Eurolist a v New Yorku. K 31. decembru 2007 mala skupina France Telecom 170 miliónov zákazníkov na piatich kontinentoch, z toho dve tretiny tvorili zákazníci značky Orange. Firemné komunikačné riešenia a služby ponúka skupina pod názvom Orange Business Services. Orange Business Services sú dostupné v 220 krajinách a teritóriách sveta. S Orange Business Services patrí France Telecom medzi svetových lídrov v poskytovaní telekomunikačných služieb nadnárodným spoločnostiam.
Na konci roka 2007 dosiahol France Telecom celkové tržby vo výške 52,9 miliárd eur podľa štandardov IFRS (25,9 miliárd eur za 1. polrok 2007). Ďalšie informácie o skupine Orange a France Telecom sa nachádzajú na stránke www.orange.com alebo www.francetelecom.com.
Orange, ako aj iné názvy produktov alebo služieb uvedené v tomto materiáli sú registrované ochranné známky spoločnosti Orange Personal Communications Services Limited.

O spoločnosti Orange Slovensko
Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. Ako integrovaný telekomunikačný operátor poskytuje služby na báze multi - play prostredníctvom svojej mobilnej a pevnej siete. K 31.12.2007 mal 3 194 214 aktívnych zákazníkov mobilnej siete, ktorej signálom pokrýva 99,6 % populácie a 87,3 % územia SR. Spoločnosť Orange Slovensko hospodárila k 31.12.2007 s obratom 25,11 mld. Sk. Orange je vedúcim poskytovateľom mobilných telekomunikačných služieb aj pre firemný segment. Mobilné telekomunikačné služby spoločnosti Orange Slovensko využíva 78 % slovenských firiem. Približne 63 % firiem deklaruje, že ich hlavným poskytovateľom telekomunikačných služieb je spoločnosť Orange Slovensko. (zdroj: T/Audit, TNS Aisa, november 2007). Okrem mobilnej dátovej siete GPRS s celonárodným pokrytím prevádzkuje mobilnú dátovú sieť EDGE s najlepším pokrytím v SR - 95,3 % populácie, ako aj mobilnú sieť tretej generácie v štandarde UMTS s bezkonkurenčným pokrytím 56.2 % populácie SR, čo predstavuje viac ako 3 mil. obyvateľov v 131 mestách Slovenska. Vysokorýchlostná mobilná dátová sieť Orangeu v štandarde HSDPA/HSUPA podporujúca prenosové rýchlosti do 3,6 Mbit/s pre sťahovanie a 1,46 Mbit/s pre odosielanie dát je dostupná na celom území SR pokrytom signálom UMTS. Orange Slovensko je prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil najmodernejšiu pevnú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home – optika do bytu), ktorá v súčasnosti pokrýva takmer 211 tis. domácností v 11 mestách. Kvalita služieb spoločnosti Orange Slovensko spĺňa kritériá certifikátu ISO 9001:2000 podľa medzinárodného štandardu kvality. Nezávislí audítori potvrdili, že Orange Slovensko má vybudovaný systém riadenia, ktorý zákazníkom zaručuje kvalitné, stabilné a konzistentné poskytovanie služieb. Spoločnosť Orange Slovensko je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina France Telecom prostredníctvom Wirefree Services Nederland BV. Orange Slovensko mal k 31. januáru 2008 spolu 372 roamingových partnerov vrátane satelitných sietí v 192 krajinách sveta. Orange Slovensko je prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti získal potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti NBÚ. V roku 2003 získal Orange Slovensko ako prvá spoločnosť zo sektora služieb na Slovensku od renomovaného ekonomického týždenníka Trend prestížne ocenenie Firma roka 2003. Orange je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa v rebríčku Firma roka umiestnila šesťkrát po sebe na stupni víťazov. Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www.orange.sk.
Firma roka 2003. Orange je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa v rebríčku Firma roka umiestnila šesťkrát po sebe na stupni víťazov. Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www. orange .sk.


Ďalšie informácie:
Peter Tóth
Corporate Affairs Manager
tel. +421 (2) 5851-4818
fax: +421 (2) 5851 4053
e-mail: peter.toth@orange.sk