Slovenská sporiteľňa

Organizačné zmeny v Slovenskej sporiteľni

V Slovenskej sporiteľni došlo od začiatku roka k zmenám v riadení útvarov, ktoré sú v gescii podpredsedu predstavenstva Štefana Mája a členov predstavenstva Samuela Vlčana a Petra Krutila. Rozhodla o tom Dozorná rada Slovenskej sporiteľne.

Člen predstavenstva Samuel Vlčan bude priamo riadiť celý segment firemného bankovníctva, vrátane úseku špeciálneho financovania. Doterajší riaditeľ úseku špeciálneho financovania Benedikt von Kempis sa rozhodol prijať pracovnú ponuku v holdingu Erste Group.
Zároveň došlo k presunu úseku majetkových účastí z línie Samuela Vlčana do línie controlling a správa majetku v gescii podpredsedu predstavenstva Štefana Mája.

Syndikovať obsah