financie

Výborný hospodársky výsledok v NAY

Spoločnosť NAY oznámila, že v roku 2007 zaznamenala výborné hospodárske výsledky. Obrat spoločnosti NAY dosiahol v uplynulom roku hodnotu 6,025 mld. Sk s DPH, čo je 21,5 %-ný nárast oproti roku 2006 (obrat v roku 2006 bol 4,960 mld. Sk s DPH).

Príprava na euro v Allianz – Slovenskej poisťovni

Slovenská poisťovňa sa na zavedenie eura kontinuálne pripravuje od začiatku roka 2007 paralelne so vznikom generálneho euro zákona. Od februára 2008 ponúka svojim klientom nové „euro bonusy“.

K produktu investičného životného poistenia Invest Strategie môže klient získať atraktívny EUROBONUS a ku kapitálovému životnému poisteniu Život EUROPRÉMIU PLUS. EUROBONUS je benefit poisťovne pre klienta vo forme extra vkladu vo výške jedného mesačného poistného. EUROPRÉMIA PLUS je garancia extra zhodnotenia na úrovni 4% (okrem garantovaného zhodnotenia).

Rozdiel medzi najvyšším a najnižším platom je trojnásobný

NašePlaty.sk uskutočňujúci priebežný prieskum platov zverejnil aktuálne hodnoty platov k mesiacu január. Respondentmi v prieskume sú všetci užívatelia internetu.
Sledovanie platov je kategorizované do 25 odvetví. Rozdelené sú do piatich skupín od najvyšších platov po najnižšie platy. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že pomer medzi najviac a najmenej ohodnotenými odvetviami je trojnásobný. Kým priemerný vrcholový manažér zarobí mesačne 55 tisíc v hrubom, zamestnanec v poľnohospodárstve len 17 800 Sk.

Najvyššie platy, 1. až 5. priečka v rebríčku

Silvia Púchovská sa stala novou členkou predstavenstva VÚB banky

Od februára 2008 sa novou členkou predstavenstva VÚB banky a vrchnou riaditeľkou Úseku ľudských zdrojov stala Silvia Púchovská. Nahradila tak Vladimíru Josefiovú, ktorá od februára začína pôsobiť v materskej spoločnosti VÚB banky Intesa Sanpaolo v Miláne.

 Silvia Púchovská vyštudovala pedagogiku a psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Po ukončení štúdií pracovala ako psychológ v Školskom poradenskom centre v Žiline a na Inštitúte riadenia pre chemický priemysel. V rokoch 1993-1999 pôsobila na viacerých pozíciách v spoločnosti Jaegers Training&Consultancy v Bratislave a od roku 1999 zastávala pozíciu HR manažéra v Generali Poisťovni. V roku 2003 začala pracovať pre spoločnosť Emerson, najskôr ako riaditeľka ľudských zdrojov Emerson, a.s. v Novom Meste nad Váhom a od roku 2006 v spoločnosti Emerson LLC v Moskve ako riaditeľka ľudských zdrojov pre Spoločnosť nezávislých štátov a Baltik a neskôr aj pre východnú Európu.

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 207 retailových pobočiek a 11 hypotekárnych centier. VÚB zároveň prevádzkuje 35 firemných pobočiek, ktoré predstavujú najširšiu sieť bankových pracovísk špecializovaných výlučne na poskytovanie služieb malým a stredným podnikom a samospráve.

Ďalšie informácie poskytnú:
Alena Walterová
Hovorkyňa a vedúca tlačového oddelenia
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia
Tel.: +421-2-5055 2130
E-mail: awalterova@vub.sk

Michal Kopecký
PR špecialista
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia
Tel.: +421-2-5055 2424
E-mail: mkopecky@vub.sk 

Syndikovať obsah